Kviečiame paremti Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namus Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu galite teikti paramą. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai.

Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2016 metų gegužės 1 d.

Prašymas yra nustatytos formos FR0512, versija 02. Jo pateikimo būdai šie:

Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu:http://deklaravimas.vmi.lt/;
Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.
Neužpildytą prašymo FR0512 formą galima atsisiųsti internete, adresuhttp://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512(2).zip,
Paramos gavėjas: Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namai
Paramos gavėjo kodas: 159974357
Paramos fondo sąskaita: LT634010042500108579
Papildoma prašymo formos pildymo instrukcija –http://www.vmi.lt/formos/instrukcijos/IN0512(2).doc.
VMI teritorinių skyrių kontaktinius duomenis ir pašto adresus galima rasti internete, adresu http://www.vmi.lt/lt/?itemId=20900.
Ačiū visiems, už paramą ir šilumą Pagynės vaikų globos namams.