Kiekvienas pavasaris mums

Dovanoja atgaivą, džiaugsmą,

Šv. Velykų ryto nuojautą.

Tegul bundanti žemė gaudžia

Prisikėlimo varpais, nešdama Jums

Gerumo, vilties ir atpirkimo džiaugsmą.

 Su Šv. Velykom 

Pagyniukai