DĖMESIO! Keičiasi įstaigos pavadinimas

new_logo

Kauno rajono savivaldybės Taryba 2017 m. gruodžio 21 d. 13 posėdžio sprendimu Nr.TS-440 priėmė sprendimą, pakeisti Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namų pavadinimą ir vadinti juos Vaiko gerovės centru „Gynia“. Juridinių asmenų registre 2018 01 12 įregistruotas įstaigos pavadinimas Vaiko gerovės centras „Gynia"

Taip pat nuo šiol mūsų įstaigos interneto tinklalapio adresas: www.gynia.lt