Veiklos dokumentai

VAIKO GEROVĖS CENTRO "GYNIA" DARBO TVARKOS TAISYKLĖS siustis MS WORD formatu

VAIKO GEROVĖS CENTRO "GYNIA" METINĖ VEIKLOS PROGRAMA siustis MS WORD programa

2018 m. VAIKO GEROVĖS CENTRO „GYNIA“ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VEIKLOS IR SOCIALINĖS GLOBOS ATITIKTIES SOCIALINĖMS GLOBOS NORMOMS VERTINIMO (ĮSIVERTINIMO) TVARKOS APRAŠAS  PDF 

2018 m. VAIKO GEROVĖS CENTRO „GYNIA“ VEIKLOS IR SOCIALINĖS GLOBOS ATITIKTIES SOCIALINĖS GLOBOS NORMOMS ĮSIVERTINIMAS PDF