Kontaktai

Vaiko gerovės centras "Gynia" vykdo globos centro funkcijas Kauno rajone.

Pagrindinis globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems globojantiems vaikams ir jų globėjams

būtų prieinamai suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant

tinkamo vaiko ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

 

Globos skyriaus kontaktai:

Adresas : Sodų g. 1 Babtai., Kauno r.ajonas

Tel. Nr. (8-604)42543, (8-684)62378

El. p. globa@gynia.lt