Valdymo struktūra

VALDYMO STRUKTŪRA 

NUOTRAUKA TEISINGA nauja struktūra-page0001

 

Regina Bašinskienė
Vyr. socialinė pedagogė
Laikinai vaduojanti Direktorę
Tel. (8-37) 533218 
865052782 El.p info@gynia.lt
regina.basinskiene@gynia.lt
 
Viktorija Gaidytė
Psichologė
viktorija.gaidyte@gynia.lt
 
Lolita Sviderskienė
Vyr. Buhalterė
Tel. (8-37) 533218 El.p svidlolit@gmail.com
 
Algirdas Paukštaitis
Vairuotojas
 
 
Dalia Baltrušaitienė
Slaugytoja 
 
 
Donata Pilipavičienė
 
Specialistė viešiesiems pirkimams ūkio daliai ir raštvedybai
Tel. (8-37) 533218 El.p pagynesvaikai@gmail.com
donata.pilipaviciene@gynia.lt
 
 
         VAIKŲ SKYRIUS 
 
 
Danguolė Gailienė
 Socialinė pedagogė 
 
 
Loreta Jadvyga Petlinskienė
Socialinė pedagogė
 
 
Vaida Morozaitė 
Socialinė darbuotoja
 
 
Kristina Bašinskaitė
Socialinė darbuotoja
 
 
Milena Tulickaitė
Socialinė darbuotoja
 
 
Jolanta Alaburdienė
Socialinė darbuotoja
 
 
Roma Šidlauskienė
Socialinio darbuotojo padėjėja
 
 
Lina Barinovienė
Socialinio darbuotojo padėjėja
 
 
Natalija Railienė
Socialinio darbuotojo padėjėja
 
 
Irena Kymantienė
Socialinio darbuotojo padėjėja
 
 
Genovaitė Stonienė
Socialinio darbuotojo padėjėja
 
 
Diana Juknevičienė
Socialinio darbuotojo padėjėja
 
 
Zita Barkauskienė
Socialinio darbuotojo padėjėja
 
 
Danutė Kočkinienė
Socialinio darbuotojo padėjėja
 
 
Asta Staliūnienė
Socialinio darbuotojo padėjėja
 
 
Daiva Petrusevičiūtė
Socialinio darbuotojo padėjėja
 
 
 
     GLOBOS CENTRAS
 
 
Dalia Narbutienė
Socialinio darbo organizatorius globai (GIMK)
Tel. 860442543 El.p globa@gynia.lt
 dalia.narbutiene@gynia.lt
 
Vilma Bražukaitienė
Socialinė darbuotoja, globos koordinatorė
Tel. 868462378 
vilma.brazukaitiene@gynia.lt
 
Renata Pranckevičienė
Socialinė darbuotoja, (GIMK)
Tel. 860409854 
renata.pranckeviciene@gynia.lt
 
Marius Rišys
Socialinis darbuotojas/ globos koordinatorius
Tel. 867458320 
marius.risys@gynia.lt