Viešieji pirkimai

Vaiko gerovės centro "Gynia" mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas  MS WORD 

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimas  winzip 

Įsakymas dėl Pagynės vaikų globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių laikymo negaliojančiomis  winzip 

Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namų supaparastintos viešųjų pirkimų taisyklės  winzip